Čarolija je u tebi

Ljudi često pogrešno tumače šta je uspeh, a još češće biraju pogrešne metode da do njega dodju. Kako su bliže cilju, tako im savest servira sve što su uradili da bi do tog cilja došli. Često cilj bude novi start, još češće cilj bude kraj. Odatle je i strah da je zapravo pred nama kraj…