Més que un equipo

U potrazi za razumevanjem života, naišao sam na razmišljanje da na život treba gledati kao na neki veliki orkestar. Nije presudno da li ti i ja dobro sviramo svoje instrumente, bitno je kako svi zajedno zvučimo. Jedina je nezgoda sa ovom teorijom, da je vrlo česta situacija, da su neki usvirani, a neki su prosvirali.…