Put kojim se redje ide

  Bio je to jedan uobičajen dan, kao i svaki drugi na poslu. Sastanak sa saradnicima na kome smo raspravljali o jednoj inicijativi koja je izazvala dosta kontroverzi u poslednje vreme, a o čijoj daljoj sudbini je  trebalo da se dogovorimo. Analizirali smo sve pozitivne, a posebno negativne aspekte ove inicijative, kao i moguća rešenja.…